Ask

Ask je cena, za kterou obchodníci prodávají danou akcii, tedy cena akcie stanovená prodávajícím. Pokud jste kupující a tedy chcete danou akcii koupit, musíte zaplatit tuto cenu označenou jako ask.

ZPĚT NA INVESTIČNÍ SLOVNÍK