Bid

Bid je cena stanovená kupujícím, za kterou je ochoten prodat akcie kupujícím. Pokud jste prodávající, ať už prodáváte své akcie, které vlastníte nebo spekulujete na pokles, tj. vstupujete do krátké pozice (short), dostanete za akcie tuto cenu označenou jako bid.

ZPĚT NA INVESTIČNÍ SLOVNÍK