Jak rozluštit SEC Fillings formuláře

Obsah

SEC Fillings formuláře obsahují důležité informace pro investory. Formulářů je hned několik typů, v dnešním článku vám vysvětlíme jednak, kde SEC Fillings hledat, jednak jaké informace najdete v jakém typu formuláře.

Co jsou SEC Fillings

SEC Fillings jsou dokumenty, které jsou všechny společnosti obchodované na burze v USA povinny podávat U.S. Securities and Exchange Commission, pro kterou se používá běžně zkratka SEC.

Tyto dokumenty poskytují detailní a aktualizované informace o finanční situaci společnosti, jejích provozních výsledcích, strategiích, vedení, obchodních aktivitách či potenciálních rizicích. SEC Fillings často obsahují údaje o nákupu či prodeji akcií tzv. insidery, což jsou osoby, které jsou ve vedení dané společnosti nebo jsou většinoví akcionáři.

Proč se nám SEC Fillings hodí?

SEC Fillings obsahují řadu zajímavých informací o chodu dané společnosti a umožňují tak investorům udělat si komplexnější obrázek o dané společnosti a tím pádem učinit informovanější rozhodnutí, zda koupit či prodat danou akcii.

Jaké jsou typy SEC Fillings a jaké informace z nich zjistíme

SEC Fillings se reportují prostřednictvím formulářů, kterých existuje hned několik typů. Každý typ formuláře má svůj kód a podle tohoto kódu poznáte, jaké informace jsou v daném formuláři obsaženy.

Form Type 3 (Initial Statement of Beneficial Ownership)

Podobně jako Form 4, tato zpráva je podávána osobami s významným podílem, když poprvé nabývají akcie ve společnosti.

Form Type 4 (Statement of Changes in Beneficial Ownership)

Tento formulář je podáván osobami s významným podílem v společnosti (většinou vedoucími pracovníky nebo většinovými akcionáři), které provedly obchod s akciemi společnosti. Dokument uvádí detaily o koupi/prodeji akcií, včetně ceny a data obchodu.

Form Type 424B5

Tento formulář je součástí série formulářů 424B a je specificky určen pro registraci nabídky cenných papírů, mohou v něm být obsaženy jak údaje o emisi nových akcií, tak i například údaje o emisi dluhopisů dané společnosti. Údaje v tomto formuláři obsahují podmínky nabídky nově emitovaných cenných papírů (tj. akcií či dluhopisů), včetně jejich ceny, množství a dalších klíčových detailů týkajících se nabídky cenných papírů, u dluhopisů se například uvádí i výše úroku a splatnost dluhopisu.

Form Type 8-K (Current Report)

Tento report obsahuje aktuální informace o významných událostech, které mohou mít vliv na akcionáře. Takové události mohou být akvizice, restrukturalizace, změny ve vedení společnosti a další významné události, včetně vydání nových akcií.

Form Type 10-Q (Quarterly Report)

Tento report je čtvrtletní finanční zpráva a obsahuje finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí. Tento report rovněž může obsahovat informace o vydání nových akcií.

Form Type 144 (Notice of Proposed Sale of Securities)

Tento formulář je podáván osobami, které chtějí prodat omezené množství akcií, které ještě nebyly veřejně nabízeny.

Form Type ARS (Annual Report to Security Holders)

Tento report obsahuje výroční zprávu, kterou společnost poskytuje svým akcionářům, obvykle obsahuje finanční informace a výroční výsledky.

Form Type DEFA14A (Additional Definitive Proxy Soliciting Materials and Rule 14(a)(12) material)

Tento report je doplňkový materiál týkající se návrhů akcionářů a dalších témat, která jsou předložena k hlasování akcionářů.

Form Type FWP (Free Writing Prospectus)

Tento formulář se vztahuje k nekonvenčním prospektům, které společnosti mohou používat při nabízení cenných papírů. Je to doplněk k tradičnímu prospektu a může obsahovat informace prezentované v různých formátech, včetně prezentací, brožur nebo dokonce webových stránek. FWP poskytuje dodatečné informace potenciálním investorům mimo tradiční prospekt.

Form Type PX14A6N

Tento formulář se týká komunikace mezi akcionáři a slouží jako průvodní dopis (cover letter) pro kopii dopisu zaslaného akcionářům, v němž jsou uvedeny důvody, proč odesílající strana chce, aby akcionáři hlasovali určitým způsobem, například že mají hlasovat pro konkrétní členy správní rady apod.

Form Type SD (Specialized Disclosure Report)

Tento report se vztahuje k pravidlům U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), která se týkají tzv. konfliktních minerálů. Základní myšlenka je vyžadovat, aby společnosti podléhající SEC prověřily a veřejně hlásily používání takzvaných „konfliktních minerálů“ z Demokratické republiky Kongo a přilehlých zemí. Tyto minerály zahrnují tantal (používaný v mobilních telefonech a počítačích), cín, wolfram a zlato, které mohou být použity k financování ozbrojených skupin v regionu, což může vést k válečným konfliktům a porušování lidských práv.

Kde SEC Fillings najdete

Pokud vás zajímá, co reportuje na Securities and Exchange Commission společnost, která vás zajímá, nejjednodušší způsob je jít na stránky www.nasdaq.com, zadat název nebo ticker dané společnosti a v levném menu si rozkliknout položku SEC Fillings.

SEC Fillings formuláře obsahují důležité informace pro investory
SEC Fillings společnosti Tesla na webu www.nasdaq.com

Sdílejte článek se svými přáteli