ESG ETF, které vám umožní investovat odpovědně (díl 14.)

Obsah

V dnešním díle vám představíme ESG ETF, které vám umožní investovat do společností a projektů, které splňují Enviromental, Social a Governance kritéria.

V dnešním posledním díle seriálu o investování do ETF vám představíme speciální kategorii ETF, což jsou ESG ETF. Oblast ESG se velmi rychle vyvíjí a ESG ETF jsou fondy, které investují do společností a projektů, které splňují Enviromental, Social a Governance kritéria.

Co je ESG investování

ESG je zkratka pro výrazy Enviromental, Social a Governance a společnost, která splňuje ESG kritéria, by se velmi zjednodušeně dala popsat jako společnost, která při své činnosti bere ohledy na:

  • planetu a životní prostředí (E – Enviromental)
  • zohledňuje vztahy a lidi, ať už své zaměstnance, zákazníky nebo dodavatele (S – Social), a
  • má vysoké standardy v rámci svého řízení a fungování (G – Governance).

ESG investování se v češtině někdy zjednodušeně uvádí jako odpovědné investování, pro které existuje zkratka SRI neboli Socially Responsible Investing.

Mýty a emoce okolo ESG

Okolo ESG investování panuje řada mýtů a emocí: řadě lidí se pod ESG vybaví věci jako evropský „Green Deal“ a považují ESG investování za propagandu až „greenwashing“. Řadu lidí ESG investice oslovují, protože jim umožňují investovat do společností, které se chovají zodpovědně, ať už vůči životnímu prostředí či lidem, což dává těmto investorům hlubší smysl v rámci jejich investování.

Hodně lidí považuje ESG trend jenom za návrat zpět k hodnotám našich předků a setkali jsme se i s názory, že třeba Tomáš Baťa je krásný příklad, jak budovat byznys v souladu s ESG principy.

ETFs, které se zaměřují na ESG investice

Na zájem investorů o ESG investice celkem logicky zareagoval i trh ETF a za poslední roky vznikla celá řada ETFs, které mají ve svém portfoliu buď společnosti, které obecně splňují určitá ESG kritéria.

Dalším druhem ESG ETFs jsou tematicky zaměřené ETFs, které mají ve svém portfoliu společnosti z různých specifických oblastí ESG, jako jsou třeba odpady, voda, biodiverzita, alternativní zdroje energie či ochrana klimatu.

Kdy vznikl první ETF zaměřený na ESG investování?

Ačkoli k nám do Česka dorazil trend ESG teprve nedávno, jako první ETF zaměřený na ESG investování se uvádí iShares MSCI KLD 400 Social ETF od společnosti Blackrock, který vznikl v listopadu 2006.

V rámci své investiční strategie kopíruje tento ETF výkonnost MSCI KLD 400 Social Indexu, což je index sestavený od MSCI (Morgan Stanley Capital International), který zahrnuje 400 amerických společností, které mají výjimečný ESG rating.

Pokud by vás zajímalo, jaké společnosti má iShares MSCI KLD 400 Social ETF aktuálně ve svém portfoliu, tak k datu 30. května 2023 měl tento ETF v portfoliu 399 akcií.

Pokud čekáte společnosti zaměřené na zelené energie či ochranu klimatu, pak vás možná překvapí, že tento ETF má ve svém portfoliu společnosti jako je Microsoft, Nvidia, Alphabet, Tesla, Visa, Home Depot, Coca Cola, Nike a řadu dalších „blue chips“ (zdroj: https://www.ishares.com/us/products/239667/ishares-msci-kld-400-social-etf).

Kdo určuje kritéria a rating ESG

Možná vás napadla otázka, kdo určuje kritéria a dává společnostem rating podle ESG kritérií. Jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších je MSCI ESG Rating, který v rámci své ESG metodologie identifikuje lídry v určité oblasti či odvětví a hodnotí způsob, jakým tyto společností řídí ESG rizika ve srovnání s ostatními společnostmi ve stejné oblasti či odvětví.

MSCI ESG Rating se pohybuje od lídra s ratingem AAA, AA, k průměru s ratingem A, BBB, BB, po zaostávající s ratingem B, CCC.

Kromě společností hodnotí MSCI ESG Rating také dluhopisy, investiční fondy či ETFs (zdroj: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings).

Další z ESG ratingů poskytuje společnost S&P Global dle svých vlastních kritérií a metrik (zdroj:https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-evaluation).

Indexy sledující výkonnost ESG segmentu

Výkonnost společností s dobrým ESG ratingem sleduje hned několik indexů. Kromě již zmiňovaného MSCI KLD 400 Social Indexu existuje i S&P 500 ESG Index, ve kterém jsou zahrnuty společnosti, které splňují ESG kritéria definovaná společností S&P Global.

Díky indexům můžeme poměrně dobře porovnat výkonnost společností zahrnutých v ESG indexech s obecnými indexy, jako je třeba americký akciový index S&P 500.

Jak si vedly ESG společnosti ve srovnání s trhem?

Ohledně ESG investic často panují mýty, že jejich výnosnost není nic moc. Záleží ale, co s čím porovnáváte.

Pojďme se podívat na výkonnost S&P 500 ESG Indexu a indexu S&P 500. Index S&P 500 ESG byl spuštěný v lednu 2019, zobrazená data jsou za poslední 3 roky.

Jak si oba indexy vedly za poslední 3 roky (k datu 7. září 2023):

  • průměrný roční výkon S&P 500 ESG Indexu byl 10,44 %,
  • průměrný roční výkon indexu S&P 500 byl 9,22 %.

Výše zmíněnou výkonnost obou indexů za poslední 3 roky je možné hezky vidět na obrázku níže. Výkon S&P 500 ESG Indexu je znázorněn bílou barvou, výkon indexu S&P 500 modrou barvou.

Zdroj obrázku a dat: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-esg-index/#overview

ESG ETF jsou vhodný nástroj pro odpovědné investory
Graf porovnání výkonnosti indexu S&P 500 ESG (bílou barvou) a indexu S&P 500 (modrou barvou).

Je více než zřejmé, že čím dál více investorů preferuje investování do společností, které mají dobrý ESG rating, bez ohledu na to, co je pravá motivace těchto investorů.

Do ESG rovněž proudí velké množství vládních peněz a je to obecně hodně rozšířené téma. To vše nutí společnosti i z původně „dirty“ oborů, jako je třeba ropa, plyn či tabák, aby na oblasti ESG zapracovaly, a nepřišly tak o peníze investorů.

ETFs zaměřené na ESG investování

Pokud vás zajímá, jaké jsou ETFs zaměřené na ESG investování, tak zajímavý přehled ETFs, které svojí výkonností sledují S&P 500 ESG Index, najdete přímo na stránkách SP Global: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-esg-index/#index-linked-product

V seznamu ETF sledujících S&P 500 ESG Index najdete například:

Pokud byste chtěli širší nabídku ETFs zaměřených na ESG investování, tak zajímavý přehled najdete na stránkách justETF https://www.justetf.com/en/find-etf.html?groupField=index&sustainable=true, které uvádí několik set ETFs, které se zaměřují na různé ESG oblasti.

Závěrem

Doufáme, že vám dnešní poslední díl seriálu o investování do ETF přinesl zajímavý úhel pohledu na to, kam se svět ETF a investování vyvíjí a třeba vás inspiroval k tomu, že oblast ESG zahrnete do svého investování.

Článek byl převzat z našeho partnerského webu FXstreet.cz:

https://www.fxstreet.cz/serial-o-etf-esg-etf-propaganda-nebo-zajimavy-trend-dil-14.html

Sdílejte článek se svými přáteli