Pasivní příjem: co je a jak na něj – investiční desetiminutovka #11

Obsah

Pasivní příjem je základní věc, pokud je vaším cílem finanční svoboda. Rozdíl mezi pasivním a aktivním příjmem by měl znát každý, kdo se zajímá o peníze či investování.

Bohužel výuka finanční gramotnosti u nás zatím není moc rozšířená, a tak řada lidí pojmy aktivní a pasivní příjem vůbec nezná, což je škoda.

Koncept pasivního příjmu změnil život nejednomu člověku. Pokud vám pojem pasivní příjem není moc blízký, věříme, že dnešní desetiminutovka vás bude inspirovat, abyste o pasivním příjmu začali přemýšlet jinak.

V úvodu jsme zmínili, že rozdíl mezi pasivním a aktivním příjmem by měl znát každý, kdo se zajímá o peníze či investování. Jak se tedy tyto dva zdroje příjmu liší?

Co je to aktivní příjem

Aktivní příjem je příjem, který vyděláte svojí aktivní prací, ať už v zaměstnání nebo v byznyse. Chodíte do práce nebo děláte svůj byznys, vyděláváte peníze.

Pokud chcete vydělávat více, máte několik možností: buď zvýšíte počet hodin, kdy pracujete nebo rozšiřujete váš byznys. Podstata je, že pokud přestanete danou činnost dělat, velmi pravděpodobně přestanete vydělávat peníze.

Co je to pasivní příjem

Oproti tomu pasivní příjem je typ příjmu, pro jehož udržení nemusíte vynakládat nějaké zvýšené úsilí, tj. nemusíte aktivně pracovat nebo kde není vyžadovaná vaše přítomnost.

Pokud přestanete danou činnost dělat, velmi pravděpodobně se nic nestane a peníze vám chodí dále. Konkrétní příklady pasivního příjmu si povíme za chvilku.

Pasivní příjem jako cesta k finanční svobodě

Pasivní příjem se považuje za cestu k finanční svobodě. Finanční svoboda se nejčastěji definuje tak, že jste v situaci, kdy máte pasivní příjem dost velký na to, aby pokryl vaše výdaje, tedy výdaje na bydlení, jídlo, cestování, zdravotní péči i různé další či nenadálé výdaje.

pasivní příjem je důležitá věc pro každého investora

Jak vypadá finanční svoboda v praxi

V praxi si finanční svobodu můžete představit tak, že i kdybyste například několik měsíců nepracovali a odjeli třeba na dovolenou, díky pasivnímu příjmu vám i v průběhu dovolené chodí na účet peníze, díky kterým můžete platit výdaje a nemusíte sahat do úspor.

Finanční svoboda neznamená, že lidé přestanou pracovat, ačkoli pokud chtějí, tak mohou. Hlavní pointa finanční svobody je, že nemusíte pracovat kvůli penězům a můžete se věnovat tomu, co máte rádi.

pasivní příjem je důležitá věc pro každého investora

Ikonická kniha o pasivním příjmu: Bohatý táta, chudý táta

Jedním z nejznámějších světových propagátorů pasivního příjmu je Robert Kiyosaki. Ten v roce 1997 vydal kultovní knihu Bohatý táta, chudý táta, která se stala bestsellerem v mnoha zemích světa.

Pokud jste jí ještě nečetli a koncept pasivního příjmu vám není moc blízký, vřele tuto knihu doporučujeme, Robert Kiyosaki má úžasný talent čtivě a jednoduše podat i složitá témata.

A právě od Roberta Kiyosakiho jsme si vypůjčili velmi jednoduché vysvětlení rozdílu mezi aktivním a pasivním příjmem:

Aktivní příjem = VY pracujete pro peníze

Pasivní příjem = peníze pracují pro VÁS

Jaké jsou nejběžnější zdroje pasivního příjmu

Zdroje pasivního příjmů mohou být různé, mezi nejznámější a nejběžnější zdroje pasivního příjmu se uvádí:

 1. zisk z pronájmu bytů nebo jiných nemovitostí
 2. zisk z byznysu, který již nevyžaduje vaši přítomnost nebo vaše větší zapojení
 3. zisk z úroků či dluhopisů
 4. příjmy z reklamy či affiliate
 5. zisk z autorských práv, např. pokud napíšete knihu nebo e-book, natočíte film, vytvoříte on-line kurz, který může opakovaně zhlédnout mnoho lidí apod.
 6. příjem z akcií ve formě dividend. Dividendy jsou podíl na zisku, který společnosti pravidelně vyplácejí svým akcionářům, tedy lidem, kteří vlastní akcie této společnosti.

Ani pasivní příjem není úplně bez práce

Je důležité zmínit, že ani pasivní příjem není úplně bez práce.

Abyste pasivní příjem získali – neboli „nahodili“, něco pro to budete muset udělat. Třeba vytvořit on-line kurz, vybudovat byznys nebo dobře a pečlivě vybrat akcie do vašeho portfolia.

Někde budete muset vložit počáteční kapitál, jako třeba u investic do nemovitostí.

O některé typy pasivního příjmu se budete muset v určité míře starat, zejména pokud si zvolíte třeba příjem z pronájmu nemovitostí.

Ale asi je zřejmý rozdíl, že pasivní příjem nevyžaduje zdaleka tolik aktivního úsilí, jak to vyžaduje aktivní příjem, kdy musíte denně chodit do práce bez ohledu na to, jestli se vám chce nebo ne.

Zvažujete, jaký pasivní příjem si vybudovat? Co zvážit?

Výše jsme zmínili pár příkladů zdrojů pasivního příjmu. Pokud přemýšlíte, jaký zdroj pasivního příjmu si vybudovat, je dobré vědět, že každý zdroj příjmu má své výhody a nevýhody.

Připravili jsme pro vás proto malé shrnutí těchto výhod a nevýhod podle toho, z jakého aktiva či činnosti pasivní příjem je.

Výhody a nevýhody zdrojů pasivního příjmu

Při budování zdroje pasivního příjmu je dobré vzít v potaz následující věci:

1. Kolik kapitálu potřebujete pro začátek?

Promyslete, jak velký kapitál potřebujete pro to, abyste vůbec mohli začít? Potřebujete vysoký kapitál, což je například potřeba u nákupu nemovitosti, nebo stačí i malý kapitál?

2. Zvládnete pravidelný finanční závazek?

Zaváže vás nákup zdroj pasivního příjmu k pravidelnému finančnímu závazku, např. v podobě splátek hypotéky? Pokud ano, zvládnete to?

3. Máte dostatečné znalosti a zkušenosti?

Řada zdrojů pasivního příjmu vyžaduje, abyste měli alespoň nějaké znalosti a zkušenosti, například o nemovitostech či akciovém trhu.

Pokud dané znalosti a zkušenosti nemáte, je dobré se zamyslet, zda máte chuť a kapacity se o dané téma začít podrobněji zajímat.

4. Přinese vám daný zdroj kapitálový výnos?

Kapitálový výnos je rozdíl mezi tím, kolik peněz jste původně investovali do něčeho, jako je akcie nebo nemovitost, a kolik peněz dostanete, když to prodáte za vyšší cenu.

Promyslete, zda vám daný zdroj pasivního příjmu může přinést i kapitálový výnos nebo ne. Kapitálové výnosy jsou běžné například u nemovitostí nebo u akcií, pokud máte dobrou ruku na výběr té správné akcie.

5. Přinese vám daný zdroj dobrý cash flow výnos?

Přinese vám daný zdroj pravidelný cash flow výnos, tedy pravidelné peníze na váš účet?

Cash flow výnosy jsou běžné, a hlavně žádoucí u většiny zdrojů, které jsme uváděli, protože vám přinášejí pravidelné peníze, které můžete použít na placení nákladů na život.

6. Myslete na likviditu

Likvidita znamená, jak snadno můžete své investice nebo majetek proměnit v hotové peníze. Když je něco velmi likvidní, znamená to, že to můžete rychle prodat, když potřebujete peníze.

U pasivního příjmu je potřeba zvážit, jak likvidní daný zdroj příjmu je, tj. jak rychle ho můžete prodat a získat peníze, pokud budete potřebovat.

Například nemovitosti mají horší likviditu, neboť jejich prodej nějakou dobu trvá, na rozdíl od akcií, které jsou o dost likvidnější instrument.

7. Zvažte riziko výkyvů ceny a volatilitu

Je dobré zvážit, jak je daný zdroj příjmu rizikový a volatilní neboli náchylný na výkyvy cen a jak velké výkyvy mohou být. Například nemovitosti jsou o dost méně náchylné na výkyvy cen než například akcie.

8. Něčí téma může být i geografická nezávislost

Také zvažte, jestli vás daný zdroj příjmu váže k nějakému konkrétnímu místu, jako je například nemovitost a jestli vám to v dlouhodobém horizontu vyhovuje nebo ne.

Zejména v současné době, která je geopoliticky neklidná, někteří lidé nechtějí mít veškerý majetek koncentrovaný v jedné zemi.

Naším záměrem nebylo uvést 100% výčet všech faktorů a rizik, ale dát vám podnět a inspiraci k přemýšlení. Věříme, že vás napadnou i další faktory, které je třeba zvážit a které platí právě pro vás.

Ženy na slovíčko...

Dle našich zkušeností řada žen ponechává správu financí nebo rozhodování o investicích na svém partnerovi nebo je k těmto věcem a rozhodování partner nepustí. Řada žen dokonce ani nemá přístup k bankovnímu či investičnímu účtu, kde jsou rodinné peníze. Ve věcech rodinných financí je tak řada žen plně odkázána na své partnery.

Vynechme důvody, proč to tak je a rovněž nechceme nijak hodnotit, jestli je to dobře nebo ne.

Pokud je ale toto vaše situace a správu rodinných financí ponecháte na partnerovi, berte následující část jako podnět k přemýšlení.

V životě může dojít k různým nepříjemným situacím, které dopředu neplánujeme:

 • partner ženu opustí nebo žena opustí partnera
 • partner zemře
 • partner těžce onemocní nebo má těžký úraz a nemůže pracovat a vydělávat peníze
 • partner se ocitne bez práce a bez příjmu
 • partnerovi nevyjde podnikání, zbankrotuje a máte třeba zablokované účty
 • partner má trestní řízení a jde do vězení…a vy jste nejen bez příjmu, ale ještě musíte platit náklady na právníky.

Tyto situace mohou vést k tomu, že se žena může velmi rychle ocitnout na vše finančně sama.

Jak získat kontrolu nad svým finančním životem

Mít kontrolu nad svým finančním životem je důležitá věc. Zkuste si položit následující otázky:

Otázka #1: Jaké jsou všechny vaše běžné rodinné výdaje?

Sepište si hypotéku, poplatky, které běžně platíte za vaše bydlení, výdaje na telefony, internet, školy dětí, auto, jídlo, oblečení apod., prostě všechny výdaje, které platíte pravidelně a platit musíte. Budete možná v šoku, jak je seznam dlouhý.

Otázka #2: Byla byste schopná veškeré výdaje platit sama, kdyby se cokoli stalo?

V životě může dojít k situacím, kde třeba nemusíte mít přístup na bankovní účet, kde jsou vaše rodinné finance. I kdyby tyto situace byly pouze přechodné, zvládla byste hradit výdaje sama?

Otázka #3: Z čeho byste výdaje platila? A jak dlouho byste to sama zvládla?

Máte dost finančních zdrojů na to, abyste zvládla platit sama veškeré výdaje? A pokud ano, jak dlouho byste zvládla vše platit?

Odborníci doporučují mít tzv. „krizový fond“ na minimálně 6 měsíců života. Máte dostupných tolik peněz?

Otázka #4: zvládla byste sama hradit i mimořádné výdaje?

Co třeba náklady na stěhování, nový byt, právníka, který by vám pomohl s rozvodem a majetkovým vypořádáním či na pohřeb vašeho partnera? Nebo náklady na právníka, který by vám pomohl s dluhy z podnikání vašeho manžela?

Moc nám všem přejeme, ať nás žádná z podobně kritických situací nepotká.

Ale je dobré zamyslet se předem a včas si začít budovat zdroj příjmu, který vás zachrání v podobných mimořádných situacích.

Zapojte partnera

Pokud máte partnera, se kterým se můžete o financích a investování bavit, buďte rády a zkuste téma s partnerem otevřít.

Nejde totiž o to, abyste si budovaly tajné fondy a dělaly něco za zády partnera. Jde o to, abyste jako žena měla povědomí o rodinných financích a investicích a začali jste třeba jako rodina budovat zdroje pasivního příjmu, pokud se tak rozhodnete.

Věříme totiž, že řada mužů bude ráda, když budou vědět, že jejich rodina se neocitne v nouzi a žena si bude umět finančně poradit, kdyby se s nimi cokoli stalo.

Závěrem

Doufáme, že dnešní desetiminutovka vám pomohla objasnit další z témat ze světa investování. Budeme se na vás těšit příště !

Kniha od Kim Kiyosaki

Mimochodem pokud vás dané téma finanční nezávislosti žen zajímá, vřele doporučujeme knihu „Bohatá žena - kniha určená ženám“, kterou napsala Kim Kiyosaki, manželka Roberta Kiyosakiho.

Závěrem

Doufáme, že dnešní desetiminutovka vám pomohla objasnit další z témat ze světa investování. Budeme se na vás těšit příště !

Zdroje, ze kterých jsme čerpali pro tuto investiční desetiminutovku:

https://www.richdad.com/

 

 

Sdílejte článek se svými přáteli