Rating a ratingové agentury – investiční desetiminutovka #10

Obsah

Slovo rating představuje pro většinu lidi sadu nesrozumitelných písmen, čísel a znaků. Ale co kdybychom vám řekli, že se za ratingem skrývá údaj, který ovlivňuje ekonomiky celých zemí, rozhodování investorů a globální finanční trhy?

Rating není jen o písmenech a číslech. Je to klíč k pochopení, jak se ve světě financí rozlišuje mezi bezpečnými a riskantními sázkami.

V dnešní investiční desetiminutovce vás provedeme světem ratingů a ratingových agentur, dozvíte se:

 • Co je to rating a jak pomáhá investorům
 • Co naopak rating není
 • Jaké jsou druhy ratingu
 • Kdo rating uděluje a proč firmám záleží na tom, jaký mají rating
 • Jak vypadá ratingové hodnocení a jak mu snadno porozumět
 • Jaké státy mají aktuálně nejvyšší rating a jak si vede Česká republika.

Co je to rating

Rating je hodnocení, něco jako známka ve škole, kterou dostávají státy a firmy na základě toho, jak dobře a spolehlivě jsou schopny splácet své dluhy.

Rating nám jednoduše říká, jak spolehlivý je daný dlužník. Rating se týká primárně dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, které dlužníci vydávají.

Dluhopisů a dalších dluhových nástrojů je mnoho druhů. Pro usnadnění dnešní desetiminutovky budeme v souvislosti s ratingem používat pouze pojem dluhopisy.

Jak rating pomáhá investorům

Rating je pro investory velmi důležitá informace, protože investorům pomáhá ohodnotit riziko spojené s investicí do dluhopisů konkrétní společnosti, státu nebo města.

Rating je důležitý ukazatel při fundamentální analýze

Jako příklad z úplně jiného oboru si můžete představit třeba hodnocení hotelů na booking.com

Většina lidí se pravděpodobně rozhodne strávit dovolenou v hotelu s dobrým hodnocením, protože dobré hodnocení zvyšuje šanci, že hotel bude super.

A pokud se někdo rozhodne z jakéhokoli důvodu pro hotel se špatným hodnocením, pak se nemůže divit, pokud daný hotel bude průšvih a zkazí vám to dovolenou.

Podobný princip platí i v ratingu

Většina konzervativních retailových investorů si raději koupí dluhopis od dlužníka s dobrým ratingem, protože ten znamená nižší riziko, že dlužník nesplatí své závazky.

Dluhopisy dlužníků s horším ratingem představují vyšší riziko, že dlužník nesplatí své závazky a v portfoliu neprofesionálních investorů by takové dluhopisy neměly být.

Co rating není

Jak upozorňuje americká Komise pro cenné papíry na svém webu:

 • rating se netýká akcií konkrétní společnosti obchodovaných na burze.
 • rating by si investoři neměli interpretovat jako doporučení k nákupu, prodeji nebo držení dluhopisů.
 • rating není zárukou, že finanční závazek bude splacen. I ten nejlepší rating nikdy neznamená 100% záruku splacení.

Rating je tedy pouze jedna z informací, která pomáhá investorům ohodnotit riziko spojené s investicí do dluhopisu.

Druhy ratingu

Existují různé druhy ratingu. Obecně se setkáte s ratingem dlužníka neboli emitenta a ratingem konkrétního dluhopisu.

#1 - Rating dlužníka neboli emitenta

Tento rating hodnotí celkovou schopnost dlužníka splácet svůj dluh. Emitentem, tedy dlužníkem mohou být státy, města či obchodní společnosti.

Rating státu nám říká, jak dobře je stát schopen splácet své dluhy z dluhopisů, které tento stát vydá.

Rating konkrétní obchodní společnosti hodnotí finanční zdraví a schopnost této společnosti splácet dluhy z dluhopisů, které vydá tato společnost.

Existují i ratingy měst či obcí, které také vydávají dluhopisy. Takový rating pak hodnotí schopnost daného města nebo obce splácet dluh z vydaného dluhopisu.

#2 - Rating konkrétního dluhopisu

Rating dluhopisu se vztahuje na konkrétní dluhopis, protože dluhopisů existuje celá řada. I dluhopisy vydané dobrou firmou mají různou míru rizika, třeba podle toho, jestli jsou něčím zajištěné nebo ne.

Kdo rating uděluje

Rating udělují soukromé agentury známé jako ratingové agentury. Asi jste už slyšeli o „velké trojce“ světově známých ratingových agentur: Standard & Poor’s (S&P), Moody’s a Fitch.

Každá z těchto agentur používá svou vlastní metodologii a škálu hodnocení pro udělování ratingů.

did you know_image

Rating není žádná novinka

Koncept ratingu se začal rozvíjet už na konci 19. století v USA. Jednou z prvních agentur byla agentura známá pod současným jménem Standard and Poor’s, jejíž počátky sahají až do roku 1868. Název Standard and Poor’s má tato agentura od roku 1941.

Další z ratingových agentur, Moody's, byla založená v roce 1909 a v té době hodnotila dluhopisy železniční společnosti.

Poslední z velkých ratingových agentur, Fitch, byla založená v roce 1914.

Proces ratingu

Proces ratingu je poměrně komplexní a účastní se ho mraky analytiků. Třeba agentura Moody’s na svém webu uvádí, že celosvětově zaměstnává přes 1 700 analytiků.

Analytici dané agentury podrobně studují veškeré možné veřejné i neveřejné informace a dokumenty o daném emitentovi.

Proč firmám záleží na jejich ratingu?

Řada společností má zájem na tom, aby jejich rating byl co nejlepší, samy proto ratingovým agenturám poskytují dokumenty a informace.

Ptáte se, proč společnostem na ratingu záleží? Dobrý rating je v první řadě otázka prestiže.

Ratingy mají ale významný dopad na zájem investorů o dluhopisy a na výši úroku, kterou musí emitent platitz vydaného dluhopisu.

Pokud je rating horší, pak je dluhopis vnímán jako rizikovější. Aby o něj měli investoři zájem, dluhopis si koupili a emitent tak získal kapitál, musí emitent nabídnout vyšší úrok, než jaký je z dluhopisů, které jsou vnímány jako méně rizikové.

Každá desetina úroku navíc stojí emitenta peníze navíc, takže je logické, že emitenti stojí o co nejlepší možné ratingové hodnocení, protože jim zlevňuje dluh.

Je to podobné jako když si berete hypotéku: čím nižší sazba hypotéky, tím méně platíte na úrocích. U dluhopisů je princip stejný, každý věřitel chce platit na úrocích co nejméně.

Investiční a neinvestiční ratingový stupeň

Ratingové agentury obecně rozdělují své hodnocení do dvou skupin – na dva stupně:

 1. investiční stupeň, který znamená, že riziko nesplacení je nízké.
 2. spekulativní stupeň nebo také neinvestiční stupeň, který znamená, že riziko nesplacení je vyšší či vysoké.

Jaká konkrétně vypadá ratingové hodnocení

Ratingové hodnocení je vyjádřeno pomocí písmen, která bývají doplněna ještě plusovým či minusovým znaménkem, agentura Moody’s doplňuje písmeno či písmena číslem.

U ratingu může být také přidán výhled: stabilní, pozitivní či negativní.

Typická stupnice úvěrového hodnocení má nejvyšší hodnocení „AAA či Aaa“ a může mít nejnižší hodnocení „D“, které označuje bankrot.

Základní typy ratingu od agentur Standard & Poor’s (S&P), Moody’s a Fitch a jejich rozdělení na investiční a neinvestiční stupeň uvádíme v tabulce níže:

Rating je důležitý ukazatel při fundamentální analýze

Pozor - rating není statická hodnota a může se měnit

Ratingové hodnocení je kontinuální proces a rating se v průběhu času může měnit, a to k horšímu i k lepšímu. Proto je dobré rating průběžně sledovat.  

Třeba v srpnu 2023 bylo velké pozdvižení, když agentura Fitch snížila rating USA z nejvyššího stupně AAA na AA+. Mimochodem stejné snížení USA udělala agentura Standard & Poor’s už před 12 lety.

Kdo má aktuálně nejvyšší rating?

AAA a Aaa rating je brán jako nejlepší a tento rating od všech tří agentur mělo k srpnu 2023 pouze 9 států na světě: Austrálie, Dánsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Singapur.

Zdroj: https://www.investopedia.com/these-countries-now-have-better-credit-ratings-than-the-united-states-7569390

Jaký je rating České republiky?

Česká republika na tom není zas tak zle, k datu 27. listopadu 2023 měla Česká republika rating: Aa3 od agentury Moody‘s a rating AA- od agentury Standard & Poor’s a Fitch.

Stejný rating jako Česká republika má třeba Belgie, Hong Kong, Irsko, Velká Británie či Estonsko.

Kde informace o ratingu najdete?

Informace o ratingu České republiky a jednotlivých států jsou dohledatelné volně na internetu nebo na stránkách ČNB:

https://www.cnb.cz/en/about_cnb/international-relations/rating-agencies/

Co se týče ratingu korporací, některé ratingové agentury, jako třeba Moody’s zpřístupňují základní ratingy na svých webových stránkách, stačí k tomu bezplatná registrace.

Závěrem

Doufáme, že dnešní desetiminutovka vám pomohla objasnit další z témat ze světa investování. Budeme se na vás těšit příště !

Sdílejte článek se svými přáteli