Akcie: Jak dlouho trvá trend na akciovém trhu? (4. díl)

Obsah

Trend může trvat různě dlouhou dobu, od pár dnů až po několik let. Víte, jaké jsou druhy trendu podle času a proč je to pro investování do akcií důležité?

Základ pro úspěšné investování do akcií zní jednoduše: poznat trend a jeho směr, investovat ve směru trendu a prodat vaše akcie ideálně v době, kdy stávající trend končí nebo ztrácí na síle.

Pojďme si stručně zopakovat, co je trend na akciovém trhu: 

Trend je pro investování do akcií zásadní věc

Úspěšné investování s trendem bohužel nebývá v praxi tak jednoduché. Trend může trvat různě dlouho, od pár dnů až po několik let. Pokud chcete zvýšit své šance na úspěch při investování do akcií, hodí se vědět, jaké jsou druhy trendu podle doby trvání – a to si projdeme právě v dnešním díle.

Dělení trendů podle doby jejich trvání

Podle toho, jak dlouho trend trvá, rozlišujeme:

 • Primární neboli dlouhodobý trend

  Je to hlavní a nejdůležitější trend na trhu.

 • Sekundární neboli střednědobý trend

  Trend, který jde krátkodoběji opačným směrem než primární trend (tj. je takovou korekcí primárního trendu).

 • Vedlejší neboli krátkodobý trend

  Je korekcí sekundárního trendu a ze všech tří trendů je z dlouhodobého pohledu nejméně významný.

Zde je důležité připomenout si druhy trendů z minulého dílu. Možná si vzpomínáte si na:

 • býčí trend neboli uptrend neboli rostoucí trend
 • medvědí trend neboli downtrend neboli klesající trend
 • sideway trend neboli trend jdoucí do strany

Jak souvisí tyto trendy s dnešním dílem? Velmi jednoduše:

 • Primární neboli dlouhodobý trend může být býčí nebo medvědí. Primární sideway trend (neboli trend jdoucí do strany) není u akcií zas tak častý.
 • Sekundární neboli střednědobý trend může být také býčí nebo medvědí, ale ve střednědobém horizontu se trhy pohybují i do strany, a to velmi často.
 • A stejně tak vedlejší neboli krátkodobý trend může být býčí nebo medvědí nebo může jít do strany.

Primární (dlouhodobý) trend

Primární trend je hlavním trendem na trhu, jde o nedůležitější trend, který je nutné určit. Důvodem je, že hlavní trend je tím, co ovlivňuje pohyby na trhu. Primární trend bude mít také dopad na sekundární a vedlejší trendy na trhu.

Primární trend obvykle trvá jeden až tři roky, ale u akcií není výjimkou, že trvá i několik let.

Bez ohledu na jeho délku je primární trend platný, dokud nedojde k potvrzenému obratu v trendu.

Když se zabýváme trendy, jednou z nejtěžších věcí je stanovit, jak dlouho bude cenový pohyb v rámci primárního trendu trvat, než dojde k obratu. To bohužel nikdo neví a přesně neumí určit. 

Jak vypadá primární (dlouhodobý) trend

Graf na obrázku zobrazuje pohyb akciového indexu Dow Jones Industrial Average (známý také pod zkratkou DJIA, tento index sleduje výkon akcií 30 největších amerických společností) za období od roku 2009 do roku 2021, kdy byl trh v silném uptrendu. Je zcela jasné, že uptrend je po celou dobu dominantní trend, jedná se tedy o primární (hlavní trend).

Trend je pro investování do akcií zásadní věc
Ukázka primárního bull trendu na grafu akciového indexu Dow Jones Industrial Average

Sekundární (střednědobý) trend

Primární trend je tedy hlavním směrem, ve kterém se trh pohybuje. Naopak sekundární trend jde krátkodoběji opačným směrem než primární trend, sekundární trend je tedy takovou korekcí primárního trendu.

Obecně platí, že sekundární či střednědobý trend bude obvykle trvat od tří týdnů do tří měsíců.

Další významnou charakteristikou sekundárního trendu je, že jeho pohyby jsou často volatilnější (divočejší) než pohyby v rámci primárního trendu. Je celkem běžné, že během silnější korekce konkrétní akcie oslabí klidně o 15 % nebo i více, živější akciové tituly mohou klidně oslabit i o 30 %, někdy i o více.

Jak vypadá sekundární trend

Graf na obrázku zobrazuje akcie společnosti Accenture PLC za období od září 2019 do ledna 2022 – pohyb akcií je znázorněný zelenou linkou. Akcie šly po toto období nahoru, hlavní trend je tedy uptrend, směr hlavního trendu ilustruje fialová čára.

Jak je ale krásně vidět z grafu, pohyb nejde nahoru přímočaře, ale cesta nahoru je poměrně „zubatá“, ceny akcií se často vrací k fialové lince. Tyto „zuby“ představují korekce hlavního trendu, které ve střednědobém horizontu hrají roli sekundárního trendu, tyto korekce směrem dolů jsou označené červenými šipkami.

trendy na akciovém trhu
Ukázka primárního bull trendu a jeho korekcí na grafu akcií společnosti Accenture PLC

Vedlejší (krátkodobý) trend

Posledním ze tří typů trendů z hlediska času je vedlejší trend, který je definován jako pohyb na trhu trvající v horizontu menších týdnů nebo i dnů.  Vedlejší trend je korekcí sekundárního trendu.

Korekce v rámci takového krátkodobého trendu bývají menší, pokud na akcii dojde ke korekci, tedy ke změně ceny akcie, v rozmezí 5-10 %, vězte, že toto je celkem běžná korekce při růstu a pokud se nemění celkové podmínky na trhu, většinou není důvod k panice.

Jak vypadá vedlejší (krátkodobý) trend

Graf na obrázku zobrazuje pohyb akciového indexu Dow Jones Industrial Average (známý také pod zkratkou DJIA, tento index sleduje výkon akcií 30 největších amerických společností), tentokrát za kratší období od března 2020 do února 2021.

Jak víme z předchozích obrázků a jak je zřejmé i z grafu níže, index DJIA byl v daném období v primárním uptrendu. Šipky níže znázorňují pohyby proti směru primárního trendu, tj. sekundární trend, ale i korekce sekundárního trendu, tj. vedlejší trend.

trendy na akciovém trhu
Ukázka hlavního, vedlejšího i krátkodobého trendu na grafu akciového indexu Dow Jones Industrial Average

Závěr

Jak jsme už zmiňovali v předchozí kapitole, trend je pro úspěšné investování do akcí základ. Jak je ale jasné z grafů, které jsme už viděli, na trhu většinou nejde vše ideálně a rostoucí trend často střídají větší či menší korekce směrem dolů.

V příštím díle se proto budeme věnovat volatilitě a prudkým propadům trhu směrem dolů, které se slangově nazývají „výplachy na trhu„. Oboje k trhu nedílně patří a my vám poradíme, jak se v takových situacích zachovat.

Sdílejte článek se svými přáteli