Akciové indexy – investiční desetiminutovka #5

Obsah

V této investiční desetiminutovce se dozvíte, co jsou akciové indexy a k čemu vám mohou být dobré.

Tento díl si můžete pustit jako podcast na Spotify:

Co jsou to akciové indexy

Akciový index je nástroj používaný k měření výkonnosti určité skupiny akcií.

V akciovém indexu jsou zahrnuty akcie, které odpovídají zadaným kritériím – kritériem pro zahrnutí do indexu bývá třeba velikost společnosti vyjádřená tržní kapitalizací, nebo je v indexu zahrnutý určitý počet největších a nejdůležitějších akcií příslušné burzy nebo akcií ze stejného sektoru (např. technologické akcie či akcie dopravních společností).

Co je to tržní kapitalizace

S pojmem tržní kapitalizace se u akciových indexů a obecně u akciového trhu setkáte velmi často. V angličtině se tržní kapitalizace označuje jako „market capitalisation“, ale běžně se setkáte pouze se zkratkou „market cap“.

Tržní kapitalizace vyjadřuje, jaká je celková hodnota určité společnosti na burze. Počítá se tak, že se vezme tržní cena na burze jedné akcie dané společnosti a ta se vynásobí počtem obchodovaných akcií této společnosti.

Například:

Společnost XY má 1 000 000 obchodovaných akcií – pokud se jedna akcie obchoduje za 50 USD, pak tržní kapitalizace společnosti XY je 1 000 000 x 50 USD – tedy 50 000 000 USD.

Pokud na burze cena akcií společnosti XY vzroste na 200 USD, pak tržní kapitalizace společnosti XY je 1 000 000 x 200 USD – tedy 200 000 000 USD.

Společnosti s velkou tržní kapitalizací jsou brány jako velké a stabilní a jsou na trhu ostře sledované.

Například společnost Apple je aktuálně největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace – k polovině září 2023 činila tržní kapitalizace Applu přes 2,7 billionů USD.

Co je hlavním cílem akciového indexu

Hlavním cílem akciového indexu je měření výkonnosti určité skupiny akcií nebo i celého akciového trhu. Díky indexu totiž na první pohled snadno vidíte, jak si vede skupina akcií zahrnutá v indexu, jestli index roste nebo klesá a o kolik procent roste nebo klesá.

Akciové indexy slouží jako benchmark

Akciové indexy často slouží jako benchmark v investičním světě. S výkonností hlavních indexů se porovnávají všechny světové investiční fondy a portfolio manažeři a udělat za daný rok lepší procentní výnos, než měl akciový index neboli jak se říká v obchodnické hantýrce „porazit trh“ (beat the market), je sen všech portfolio manažerů i individuálních traderů.

Druhy akciových indexů

Akciových indexů existují po celém světě stovky, například jenom indických akciových indexů známých pod zkratkou NIFTY existují přes tři desítky.

Obecně je ale možné rozdělit akciové indexy na několik druhů.

#1 - Akciové indexy, které mapují výkon akcií v určité konkrétní zemi

Burzu cenných papírů najdete dnes ve většině zemí světa a v zásadě každá burza si vytváří své vlastní indexy, které ukazují výkonnost akcií na dané burze v dané zemi.

Najdete tedy akciové indexy, které mapují americké akcie, německé akcie, čínské či japonské akcie či jakékoli jiné akcie, které se obchodují na příslušné burze v konkrétní zemi.

Akciové indexy jsou důležitý ukazatel výkonnosti akciového trhu v dané zemi.

Jak jsme na tom v České republice?

Oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha je index známý pod zkratkou PX, který mapuje pohyb nejlikvidnějších akcií obchodovaných na české burze.

Je v něm obsaženo 10 akcií společností jako jsou třeba Erste Group Bank, Philip Morris ČR, ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank či Kofola.

Aktuální složení indexu PX můžete najít na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha na tomto odkazu.

#2 - Akciové indexy, které mapují výkon velké skupiny akcií

Jsou akciové indexy, které obsahují větší množství akcií, například MSCI World Index, který mapuje vývoj akcií společností s velkou a střední kapitalizací (large a mid-cap) z 23 rozvinutých států světa, tento index je počítán od roku 1969.

#3 - Akciové indexy, které mapují výkon menší skupiny akcií nebo výkon určitého sektoru

Jiné akciové indexy mapují menší skupinu akcií, jako například americký index Dow Jones Industrial Average, který mapuje výkon 30 největších společností.

Velmi časté jsou rovněž indexy, které mapují výkon akcií v určitém konkrétním sektoru, například index S&P Total Market Index Energy mapuje výkon akcií společností, jejichž činnost je v sektoru Energy. Pokud vás tedy zajímá výkon akcií pouze z určitého sektoru nebo oblasti činnosti, díky těmto indexům můžete výkon těchto akcií snadno zjistit.

#4 - Akciové indexy podle způsobu výpočtu jejich hodnoty a poskytovatele indexu

Je důležité zmínit, že existují i různé metody, jak je index tvořen a počítána jeho hodnota. To je definováno poskytovatelem indexu (index provider) podle předem dané komplikované metodologie.

Poskytovatel indexu není jeden, ale je jich mnoho: mezi nejznámější poskytovatele lokálních i globálních indexů se uvádí S&P Dow Jones Indices, MSCI (Morgan Stanley Capital International), Bloomberg či britská společnost FTSE Russell.

Jak je vyjádřena hodnota indexu

Akciový index se uvádí jako jedna hodnota – jedno číslo. Tato hodnota se vytváří z celé skupiny akcií zahrnutých v indexu podle přesně stanovené metodologie.

Hodnota indexu není fixní, ale celý obchodní den mění, jak se v průběhu dne mění hodnota akcií obsažených v indexu a v investičním světě je velmi ostře sledovaná, zejména u důležitých indexů.

Například současná hodnota jednoho z nejsledovanějších indexů, amerického akciového indexu S&P 500, se pohybuje kolem 4 500 bodů, což je hodnota blízká historickým maximům tohoto indexu.

Obrázek zobrazuje graf amerického akciového indexu S&P 500 za období od září 2004 do září 2023.
Obrázek zobrazuje graf amerického akciového indexu S&P 500 za období od září 2004 do září 2023.

Nejznámější akciové indexy

Některé akciové indexy jsou známé a ostře sledované po celém světě, jiné jsou sledované pouze lokálně v dané zemi nebo regionu.

Americké akciové indexy

Americké akciové indexy jsou známé a sledované globálně. Mezi hlavní americké akciové indexy bychom uvedli:

Americký akciový index S&P 500 neboli Standard & Poor 500

Tento akciový index měří výkonnost akcií 500 největších amerických společností a obecně se bere jako barometr amerického akciového trhu.

Pokud index S&P 500 roste, svědčí to o tom, že akciím 500 společností obsažených v indexu se daří. A naopak, pokud index S&P 500 klesá, na trhu začne panovat horší nálada, protože se bere, že americkým akciím se nedaří.

Americký akciový index Nasdaq Composite

Americký akciový index Nasdaq Composite měří výkonnost více než 2 500 akcií, které se obchodují na americké elektronické burze Nasdaq.

Burza Nasdaq je známá tím, že se na ní obchoduje hodně technologických a internetových společnosti, a to nejen amerických, ale i zahraničních, proto je index Nasdaq Composite považován za indikátor vývoje obecně technologického sektoru.

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average

Mezi poslední z amerických akciových indexů, které jsou obecně velmi sledované, bychom zařadili index Dow Jones Industrial Average, který sleduje výkonnost 30 obrovských amerických TOP-společností.

V indexu Dow Jones Industrial Average jsou obsaženy akcie společností jako je třeba Apple, Boeing, IBM, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s, Nike, Procter & Gamble či Walt Disney.

did you know_image

Index Dow Jones Industrial Average je starý 127 let

Americký akciový index Dow Jones Industrial Average byl založen pány Charlesem Dowem a Edvardem Jonesem a byl poprvé vypočítán 26. května 1896. Index v té době obsahoval dvanáct výhradně průmyslových společností zaměřených na oblasti jako železniční průmysl, zpracování bavlny, tabáku, cukrové třtiny či zemního plynu.

Mezi hlavní evropské akciové indexy patří:

EURONEXT 100 Index

Tento index mapuje výkon 100 nejlepších, nejlikvidnějších akcií obchodovaných na evropské burze EURONEXT, která je největší burzovní aliancí v Evropě.

V EURONEXT 100 indexu jsou zahrnuty akcie z Belgie, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Norska a Portugalska.

DAX Index

DAX Index mapuje výkon nejvýznamnějších německých společností obchodovaných na Frankfurtské burze cenných papírů.

Původně v něm bylo zahrnuto pouze 30 společností, od 20. září 2021 ale index reprezentuje již 40 společností. Bývá považován za největší a nejdůležitější evropský index.

CAC 40 Index

Tento index mapuje výkon 40 nejlepších, nejlikvidnějších akcií obchodovaných na burze v Paříži.

FTSE 100 Index

Tento index mapuje výkon 100 nejlepších, nejlikvidnějších akcií obchodovaných na London Stock Exchange.

Světové indexy

Mezi hlavní světové indexy je možné uvést japonský akciový index Nikkei 225 či čínský Shanghai SE Composite Index obsahující čínské akcie obchodované na burze v Šanghaji.

Kde najdete informace o indexech

Pokud vás zajímá výkon určitého indexu, informace můžete najít hned na několika zdrojích:

warning_image

Pozor na ticker

Ve finančních médiích i obchodních platformách je každý index označený svým vlastním tickerem neboli zkratkou.

Pozor ale - ticker u indexů není oficiální jako u akcií. Je proto dobré mít na paměti, že zkratky se mohou lišit (a zpravidla liší) podle zdrojů – např. index S&P 500 najdete na Yahoo Finance pod zkratkou ^GSPC, některé platformy ho uvádí jako US500 a někde tento index najdete pod zkratkou SPX.

Závěrem

Téma dnešní investiční desetiminutovky jsme vyčerpali, v příští desetiminutovce se podrobněji podíváme na dlouhodobou výkonnost akciového indexu S&P 500. Probereme nejlepší a nejhorší roky indexu a k čemu nám historie může pomoci v našem vlastním investování.

Sdílejte článek se svými přáteli