Co je diverzifikace a její výhody a nevýhody (díl 2.)

Obsah

Hlavní myšlenka diverzifikace je v rozložení investice do více trhů, sektorů nebo několika typů instrumentů, jako jsou třeba akcie, dluhopisy či nemovitosti.
Diverzifikace je důležitá pro ochranu vašeho portfolia

Záměr diverzifikace je jasný: minimalizovat riziko ztráty v případě, že se některému z aktiv nepovede dobře, protože je určitá šance, že jinému z aktiv se dobře povede a tím pádem se výsledek celé investice zprůměruje. Jedním z důvodů, proč investoři rádi využívají ETF, je to, že fondy svá portfolia často diverzifikují. A právě tématu diverzifikace se budeme věnovat v dnešním díle seriálu o fondech.

Příklad akciové „mega diverzifikace“- akciový index S&P 500

Pokud bychom si měli uvést příklad toho, co nazývám akciovou „mega diverzifikací“, můžeme vzít jeden z nejznámějších akciových indexů na světě: americký index Standard & Poor’s 500 zkráceně nazývaný S&P 500, který sleduje výkon akcií 500 největších amerických společností. Jsou v něm zahrnuty takové společnosti jako je Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Coca Cola, McDonald’s, Alphabet, Netflix a mnoho dalších známých jmen.

Díky ETF můžete vlastnit mini podíl ve všech 500 společnostech

Jsou ETF, které v rámci své investiční strategie pouze pasivně sledují určitý index, velmi oblíbená strategie je sledování výkonnosti indexu S&P 500. Fondy, které mají svoji strategii založenou na sledování indexu, se nazývají indexové fondy.

Pokud například ETF pasivně sleduje americký akciový index S&P 500, do svého koše aktiv kupuje stejné akcie a ve stejném poměru, ve kterém jsou zastoupené akcie v indexu S&P 500. Pokud tak koupíte akcie indexového ETF, vlastníte de facto miniaturní podíl v každé z 500 společností obsažených v indexu S&P 500. To je to, co nazýváme akciovou „mega diverzifikací“.

akcie v indexu S&P 500
Příklad akcií společností zastoupených v indexu S&P 500.

Jaké jsou hlavní výhody diverzifikace

Fond s diverzifikovaným portfoliem má ve svém koši aktiv více investičních instrumentů. Mohou to být například akcie z celého akciového indexu nebo to může být kombinace dluhopisů a akcií, či komodity, možností je mnoho.

Hlavní myšlenka a zároveň výhoda diverzifikace je v rozložení rizika mezi více instrumentů. Pokud se jednomu instrumentu nebo jedné části akcií daří dobře a další části se vede špatně, výsledky se zprůměrují.

Na obrázku níže je graf akcií farmaceutické společnosti Eli Lilly za období od března 2018 do října 2022 (týdenní graf – W1). Po celé období zobrazené na grafu jsou akcie v rostoucím trendu a investor, který by 1. dubna 2018 koupil tyto akcie, by měl výnos přes 350 %.

graf akcií
Graf akcií farmaceutické společnosti Eli Lilly.

Na dalším obrázku je graf akcií švýcarského finančního domu Credit Suisse za stejné období, tedy od března 2018 do října 2022 (týdenní graf – W1). Po celé období zobrazené na grafu jsou akcie v klesajícím trendu, investor, který by 1. dubna 2018 koupil tyto akcie, by ztratil přes 74 % ze své investice.

graf akcií
Graf akcií švýcarského finančního domu Credit Suisse.

Pokud by investor ve svém diverzifikovaném portfoliu měl více akcií, které si vedly skvěle jako akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly a více akcií, které si vedly ne moc dobře jako akcie Credit Suisse, pak by se výnos portfolia zprůměroval. Tím by se i snížilo riziko pro investora, který, kdyby měl pouze akcie Credit Suisse, by přišel o významnou část svých peněz.

Hlavní nevýhody diverzifikace

Hlavní výhoda diverzifikace, tedy snížení rizika a s tím spojené zprůměrování výkonu portfolia, se může současně jevit i jako nevýhoda. Investor, který by koupil pouze akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly, by měl za období od 1. dubna 2018 do října 2022 výnos přes 350 %, vynikající výkon této akcie by tedy v portfoliu nezhoršovaly akcie, kterým se nevedlo tak dobře.

Nicméně je důležité zmínit, že vytipovat akcii, která dodá takovýto vysoce nadprůměrný výnos jako akcie Eli Lilly, je velmi těžké i pro profesionály, natož pro začátečníky.

Závěr a co nás čeká v příštím díle

Diverzifikace má své výhody i nevýhody, je proto na rizikovém profilu a osobnosti každého, zda právě diverzifikované portfolio vyhovuje jeho potřebám.

příštím díle podrobněji probereme, jak se liší ETF neboli Exchange Traded Funds od běžných podílových fondů.

Článek byl převzat z našeho partnerského webu FXstreet.cz: https://www.fxstreet.cz/serial-o-etf-diverzifikace-a-jeji-vyhody-a-nevyhody-dil-2.html.

 

Sdílejte článek se svými přáteli