Co je IPO aneb jak společnost vstupuje na burzu – investiční desetiminutovka #9

Obsah

Když se řekne „IPO“, mnozí z nás si představí složité finanční věci a burzovní grafy. Ale co kdybychom vám řekli, že IPO je ve skutečnosti fascinujícím příběhem inovací, růstů a ambicí?

Od historického debutu Nizozemské Východoindické společnosti v roce 1602 až po vstup německé společnosti Birkenstock na prestižní americkou burzu v roce 2023, IPO představuje mnohem více než jen čísla a grafy.

IPO jsou fenoménem ve světě investování

V této investiční desetiminutovce se ponoříme do světa IPO – procesu, díky kterému se společnosti dostanou pod reflektory investorů a akciového trhu.

Dozvíte se:

  • Co je to IPO a proč společnosti vstupují na burzu
  • Jak IPO probíhá
  • Jaké bylo jedno z nejsledovanějších IPO roku 2023
  • Jaké jsou výhody IPO pro investory a zda má smysl kupovat akcie při IPO?

Co je to IPO

IPO neboli Initial Public Offering znamená, že soukromá společnost vstupuje na burzu a zde poprvé nabízí své akcie veřejnosti.

Proč společnosti vstupují na burzu?

Důvodů, proč společnosti vstupují na burzu, je několik, pojďme si uvést tři hlavní.

#1 – potřeba získat kapitál

Potřeba získat kapitál bývá jedním z hlavních důvodů, proč se společnosti rozhodnou nabídnout svoje akcie na burze.

Prodejem akcií veřejnosti společnost získá finanční prostředky, které může použít na svůj další růst a expanzi, k tomu, aby mohla koupit jiné společnosti či je použije na výzkum a vývoj.

#2 - IPO umožní exit private private equity investorů

Společnosti jsou při svém rozvoji financovány soukromým kapitálem. Ten pochází buď od zakladatelů nebo od různých private equity investorů, kteří se specializují na investice do společností, které nejsou obchodovány na burze.

Díky IPO tak mohou private equity investoři prodat své akcie a realizovat tak zisky.

#3 - IPO dodá společnosti prestiž a důvěryhodnost

Vstup na burzu zvyšuje prestiž společnosti, pomáhá jí zviditelnit se a posílit její značku. To pomáhá při získávání nových zákazníků a obchodních partnerů.

Společnosti obchodované na burze musí plnit o dost větší množství povinností než soukromé společnosti. Společnosti obchodované na burze tak bývají považovány za transparentnější.

did you know_image

Koncept IPO není vůbec žádná novinka

Uvádí se, že k prvnímu IPO došlo v roce 1602, kdy Nizozemská Východoindická společnost nabídla své akcie veřejnosti.

Prodej akcií umožnil společnosti získat kapitál potřebný k rozvoji jejích obchodních operací a plaveb do východní Indie.

Jak IPO probíhá

Vstup společnosti na burzu bývá nákladná a zdlouhavá záležitost a trvá minimálně několik měsíců. Ve stručnosti by se dal proces shrnout do několika kroků.

#Krok 1: výběr partnera či partnerů

Proces IPO začíná výběrem jednoho či více partnerů zvaných „underwriters“, kteří společnosti pomáhají s přípravou a realizací celého procesu.

IPO velkých společností dělají ty nejznámější investiční banky jako jsou Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank či švýcarská UBS.

#Krok 2: přípravná fáze

V průběhu přípravné fáze společnost prochází důkladným auditem, určuje se cenové rozmezí, za které se budou akcie prodávat veřejnosti a kolik akcií se bude prodávat.

Také se vybírá, na které burze budou akcie nabízeny.

Společnost s pomocí underwriterů připravuje celou řadu dokumentů a musí splnit přísné podmínky jak dané burzy, tak orgánu dohledu daného státu.

Připravuje se také tzv. prospekt, kde společnost podrobně popíše veškeré důležité informace o IPO a uvede v něm různé provozní a finanční informace.

Záměr jít na burzu se také komunikuje veřejnosti, aby se vzbudil o akcie zájem.

#Krok 3: den „D“ neboli samotné IPO

Den D, tedy přesný den, kdy se akcie začnou obchodovat na burze, se předem ohlásí. Společnost vydá akcie a ty se v den D začnou obchodovat za předem daný stanovený kurz, který se ale v průběhu obchodního dne pohybuje nahoru i dolů, někdy hodně dynamicky.

Birkenstock - jedno z nejsledovanějších IPO roku 2023

Německá společnost Birkenstock založená už v roce 1774 je jedním z nejznámějších výrobců obuvi na světě, možná doma nosíte jejich pantfole.

Společnost Birkenstock se rozhodla vstoupit na burzu v USA, a to aby získala kapitál na investice do inovací, technologií, rozšíření výrobní kapacity a vstupu na nové trhy.

Akcie Birkenstock se začaly obchodovat na americké prestižní burze New York Stock Exchange ve čtvrtek 12. října 2023 pod tickerem BIRK. Cena jedné akcie se pohybovala kolem 40 dolarů. Necelé dva měsíce po jejich debutu, se akcie Birkenstock obchodovaly kolem 44 dolarů, vyrostly tedy o 10 %.

A kdyby vás zajímal prospekt, který musela společnost Birkenstock dodat na schválení americké Komisi pro cenné papíry, tak ten má včetně příloh 282 stran….

Povinnosti po IPO

Po úspěšném IPO společnost získává status tzv. veřejně obchodované společnosti. To s sebou přináší celou řadu povinností.

Společnost musí zveřejňovat mnoho údajů, má také rozsáhlé reportovací povinnosti vůči orgánu dohledu daného státu.

Jaké jsou výhody IPO pro investory??

IPO je skvělá příležitost pro investory, jak se podílet na růstu určité společnosti.

Stát se soukromým investorem nějaké velké společnosti je pro běžného investora v zásadě nemožná věc, na burze ale akcie většiny společností obchodovaných koupíte poměrně snadno.

Má smysl kupovat akcie při IPO?

Má to svá rizika.

Cena akcií po IPO bývá poměrně volatilní, což znamená, že cena akcií kolísá nahoru a dolů. Tato volatilita může trvat klidně i několik týdnů nebo dokonce i měsíců.

Stává se také, že v týdnech či měsících následujících po IPO cena akcií poklesne. Důvodů je mnoho a vystačily by na samostatnou desetiminutovku.

Nezkušeným či konzervativním investorům se obecně radí pár týdnů, klidně i měsíců počkat, než se cena na burze ustálí.

Pokud se rozhodnou akcie dané společnosti nakoupit, je důležité, aby si předem provedli důkladnou analýzu, aby věděli, do čeho investují.

Závěrem

Doufáme, že dnešní desetiminutovka vám pomohla objasnit další z témat ze světa investování. Budeme se na vás těšit příště !

Sdílejte článek se svými přáteli