Co jsou akcie a akciový trh – investiční desetiminutovka #3

Obsah

V této investiční desetiminutovce se dozvíte, co jsou to akcie a akciový trh.

Tento díl si můžete pustit jako podcast nebo klidně čtěte dál.

Pokud nechcete poslouchat na Spotify, poslouchejte na Apple Podcasts: ZDE

Co je to akcie

Akcie je cenný papír, který vydává určitá konkrétní akciová společnost a který představuje podíl v této akciové společnosti

Například společnost vydá 1 000 akcií, vy si koupíte 100 akcii a tím pádem vlastníte 10% podíl v takové společnosti.

Mimochodem v angličtině jsou akcie označované jako „stocks“ nebo se pro ně používá souhrnný pojem „equities“, se kterým se běžně setkáte v řadě zahraničních finančních médií jako je Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters nebo Financial Times.

Proč společnosti vydávají akcie?

Akcie jsou jeden ze základních způsobů, jak společnost získává peníze na svůj start či další rozvoj. Když investoři vloží do společnosti peníze, výměnou za to dostanou ve společnosti podíl, který reprezentuje právě akcie.

Každý investor se může rozhodnout, zda si své akcie ponechá nebo je prodá jiným investorům, což je velmi časté u akciových společností, jejichž akcie se obchodují na burze.

Pro řadu investorů totiž akcie představují způsob, jak zhodnocovat své finanční prostředky, proto na burze kupují akcie společností, o kterých věří, že porostou a investice se tak zhodnotí.

did you know_image

Akcie vznikly na počátku 17. století v Holandsku, tou dobou tam vznikaly první akciové společnosti, které se zabývaly námořním obchodem. Tyto společnosti potřebovaly poměrně dost kapitálu na stavbu lodí a na dlouhé zámořské plavby. Když těmto společnostem někdo – dnešními slovy – investor, poskytl kapitál, jako potvrzení o poskytnutém kapitálu vydávaly akciové společnosti stvrzenky, které se označovaly jako akcie.

Byznys těchto společností byl sice rizikový, ale potenciálně hodně ziskový. Lodě mohly po cestě ztroskotat a investoři by tak přišli o svůj kapitál, který společnosti poskytli. Když se ale výprava povedla a lodě dovezly hodně cizího, cenného zboží, byla taková výprava velmi zisková a investorům se tak navrácený kapitál bohatě, často i několikanásobně vrátil.

V roce 1608 byla založena burza v Amsterdamu, a právě na této burze se začátkem 17. století začaly obchodovat akcie Východoindické společnosti, která měla monopol na obchod s Východní Indií a která začala jako první vydávat akcie.

S akciemi jsou spojena práva akcionářů – jaká to jsou?

S akcií jsou spojena určitá práva akcionářů, nejčastěji se uvádí tato čtyři práva:

První právo: Právo podílet se na řízení společnosti

Toto právo znamená, že akcionář má právo hlasovat na valné hromadě společnosti, podávat na valné hromadě různé návrhy či protinávrhy.

Pokud jste minoritní akcionář, moc toho na valné hromadě asi neprosadíte, a tak řada drobných investorů na valné hromady společností nejezdí.

Jsou ale společnosti – jako je třeba Berkshire Hathaway legendárních investorů Warrena Buffetta a Charlieho Mungera, které každoročně pořádají v Omaze valnou hromadu, na kterou přijíždějí desetitisíce lidí. Je to veliká událost ve světě investování a řada lidí přijíždí už jenom proto, aby nasála atmosféru, o které se říká, že je jedinečná. K tomu, abyste se mohli zúčastnit valné hromady společnosti Berkshire Hathaway stačí vlastnit byť jednu akcii této společnosti.

Akcie a akciový trh jsou důležitý nástroj investorů

Warren Buffett a Charlie Munger - investiční ikony současnosti

Mimochodem Warrenu Buffettovi bylo 30. srpna 93 let a Charlie Munger oslaví 1. ledna 2024 své 100. narozeniny.

Oba pánové jsou v Berkshire Hathaway stále aktivní a platí za investiční ikony současné doby.

Druhé právo akcionáře: Právo podílet se na zisku společnosti

Motivace inkasovat profit bývá celkem logicky jeden z hlavních důvodů, proč si lidé kupují akcie.

Pokud akciová společnost vytvoří zisk, společnost následně rozhoduje, jak s tímto ziskem naloží – zda zisk použijí pro svůj další rozvoj či investice či zda zisk nebo jeho část vyplatí akcionářům.

Pokud společnost rozhodne, že vyplatí zisk nebo jeho část akcionářům, tomuto podílu na zisku se říká dividenda a je to velmi zajímavý zdroj příjmu investorů. Dividendám se budeme věnovat v samostatné investiční desetiminutovce.

Třetí právo akcionáře: Právo na podíl na likvidačním zůstatku

Toto právo se uplatní v případě, kdy společnost skončí v likvidaci. Pokud v majetku společnosti něco zůstane i poté, co se se vyplatí jiné osoby, které mají přednost, tento zbytek, kterému se říká likvidační zůstatek, se vyplatí akcionářům.

Čtvrté právo akcionáře: Právo na přednostní upsání nových akcií

Toto právo se uplatní třeba v případě, kdy společnost navyšuje základní kapitál.

Jaké existují druhy akcií a proč by vás to mělo zajímat

Akcií je více druhů, a tak si stručně představíme jenom základní druhy, protože s některými z nich se běžně setkáte při investování.

Kmenové neboli obyčejné akcie

Pro kmenové akcie se také používá pojem „obyčejné“, v angličtině se setkáte s pojmem „Common stock“ nebo „Ordinary stocks“. Jsou to přesně ten typ akcií, se kterými se běžně setkáte při obchodování na burze.

S těmito obyčejnými akciemi jsou spojena všechna 4 práva, která jsme uváděli výše, tedy právo podílet se na řízení společnosti, právo podílet se na zisku společnosti, právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo na přednostní upsání nových akcií.

Přednostní akcie

Akciová společnost ale může vydat i akcie, se kterými jsou spojena jiná práva než s obyčejnými akciemi. Takové akcie se nazývají přednostní akcie, v angličtině se označují jako „Preferred stocks“.

Akcionáři, kteří mají přednostní akcie, třeba nemusí mít právo hlasovat na valné hromadě, zase ale mají třeba právo na přednostní výplatu dividendy, která bývá fixní. Nebo když jde společnost do likvidace, mají tito akcionáři přednostní právo dostat podíl na likvidačním zůstatku dříve než akcionáři, kteří mají běžné akcie.

Pokud chcete koupit akcie a bojíte se, že místo obyčejných akcií koupíte ty přednostní, nebojte se, drtivá většina akcií, se kterými se obchoduje na burze, jsou obyčejné akcie.

Listiné nebo elektronické akcie

Existují ještě druhy akcií podle toho, jestli má akcie fyzickou tedy listinnou podobu nebo jenom elektronickou podobu.

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie nemají hmotnou podobu, ale existují jako záznam v počítačovém systému centrálního depozitáře cenných papírů, což je subjekt, který vede evidenci zaknihovaných cenných papírů v dané zemi. V České republice vede centrální evidenci zaknihovaných akcií Centrální depozitář cenných papírů.

Se zaknihovanými akciemi, které nemají hmotnou podobu, se setkáte při obchodování na burze.

Listinné akcie

Listinné akcie se vydávají opravdu ve formě fyzické listiny. Většina lidí by si mohla myslet, že v dnešní době, kdy je většina věcí digitálních, se už listinné akcie nevydávají, ale můžete se s nimi setkat. Samozřejmě ne u velkých společností, které se obchodují na burze, ale pokud zakládáte nebo investujete do akciové společnosti, která se neobchoduje na burze, můžete dostat listinnou akcii.

Jak se s akciemi obchoduje?

Většina z nás zná akcie, které se obchodují na burze a velmi jednoduše si je sami můžeme koupit, takové akcie se nazývají veřejně obchodované akcie. Na burze se obchodují hlavně běžné akcie (tedy ty označované v angličtině Common stock) v zaknihované podobě, tedy elektronické.

Řada akcií se ale na burze neobchoduje a pokud byste chtěli koupit akcie společnosti, která se neobchoduje na burze, je proces o dost složitější, než při nákupu a prodeji akcií společností obchodovaných na burze.

Akciový trh

Akcie společností se obchodují na trhu, který se nazývá akciový trh. Je to obrovský elektronický trh, kde se virtuálně setkávají ti, kteří chtějí akcie prodat, tedy prodávající a ti, kteří chtějí akcie koupit, tedy kupující.

Akcie a akciový trh jsou důležitý nástroj investorů

Akciový trh v dané zemi vždy zastřešuje burza cenných papírů, asi znáte New York Stock Exchange nebo naši pražskou Burzu cenných papírů Praha. Burzám cenných papírů budeme věnovat samostatný díl investiční desetiminutovky.

did you know_image

15,6 miliard akcií

Americká společnost Apple má aktuálně zhruba 15,6 miliard akcií, které jsou veřejně obchodované na americké burze.

Každý obchodní den se průměrně zobchoduje – tedy koupí a prodá – v průměru 57 milionů akcií společnosti Apple

 

Zdroje, ze kterých jsme čerpali pro dnešní investiční desetiminutovku

  1. VESELÁ Jitka: Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019
  2. https://www.investopedia.com/articles/investing/121715/how-attend-berkshire-hathaways-annual-meeting.asp
  3. https://www.investopedia.com/terms/o/ordinaryshares.asp
  4. https://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-preferred-stock-and-common-stock/

Sdílejte článek se svými přáteli