Jak vzniká Exchange Traded Fund (díl 7.)

Obsah

Pokud chcete investovat do ETF, tak rozhodně nemusíte rozumět tomu, jak přesně ETF vzniká. Pokud vás ale toto téma zajímá, v dnešním krátkém díle vám krátce a zjednodušeně popíšeme, jak ETF vzniká a kdo jsou velcí hráči, kteří stojí za světem ETF.
Za vnikem ETF neboli Exchange Traded Fund stojí velcí institucionální investoři.

Za vznikem každého Exchange Traded Fund stojí institucionální investoři, většinou se jedná ty největší investiční společnosti na světě, jako je třeba Vanguard či BlackRock, který má mnoho velmi populárních ETF s názvem iShares. V Evropě je jeden z velkých zakladatelů ETF například společnost Bnp Paribas.

Jak Exchange Traded Fund vzniká

Zakladatel ETF se též nazývá emitent, v angličtině se setkáte s pojmem issuer, neboť vydává (neboli emituje) akcie daného ETF. Právě velcí institucionální investoři, které jsme uváděli, bývají zakladatelem ETF.

Před samotným vznikem ETF musí jeho zakladatel vytvořit tzv. prospekt (v angličtině nazývaný prospectus), ve kterém popíše investiční strategii, složení aktiv, investiční cíl fondu a výši a strukturu poplatků. Tento prospekt spolu s řadou dalších dokumentů musí nejprve schválit příslušný orgán dohledu, například v USA je to U.S. Securities and Exchange Commission.

Poté, co orgán dohledu schválí prospekt a vznik ETF, uzavře zakladatel dohodu se specializovaným institucionálním investorem, který se nazývá autorizovaný účastník. Mezi nejznámější autorizované účastníky je možné uvést například společnosti Merrill Lynch, JPMorgan Chase Bank či Citigroup.

Jaká je role autorizovaného účastníka

Autorizovaný účastník je pro ETF důležitým partnerem, neboť nakupuje na burze požadovaná aktiva, která mají být podle investiční strategie v koši aktiv ETF (např. akcie, komodity, měny).

Tato aktiva následně autorizovaný účastník smění s burzovně obchodovaným fondem: ETF získá od autorizovaného účastníka aktiva, která potřebuje mít ve svém koši aktiv, výměnou za tato aktiva dá autorizovanému účastníky své podíly, tedy akcie ETF. Tyto akcie ETF pak autorizovaný účastník prodává na burze drobným investorům, kteří si koupí ETF stejně jako kterékoliv jiné akcie u svého brokera.

Pokud potřebuje ETF dokoupit další aktiva nebo je prodat, činí tak opět prostřednictvím autorizovaného účastníka, který nákupy a prodeje aktiv realizuje na burze.

Z transakcí mají prospěch obě strany: ETF získá aktiva, například akcie, které potřebuje ke sledování indexu, a autorizovaný účastník získá spoustu akcií ETF k jejich dalšímu prodeji za účelem zisku. Autorizovaný účastník je dále povinen zajišťovat neustálou likviditu ETF, nemělo by se tak stát, že pokud se akcie ETF rozhodnete nakoupit či prodat, že to nebude možné.

Co nás čeká v příštím díle

Cílem dnešního krátkého dílu bylo jednoduše popsat proces vzniku ETFs, v něm hraje důležitou roli dokument zvaný prospekt, ve kterém každý investor najde investiční strategii daného ETF, složení aktiv, investiční cíl fondu či výši a strukturu poplatků. A právě investičním strategiím ETFs se budeme věnovat v dalším díle. Popíšeme si, jaké mají ETFs investiční strategie, kde to zjistíte a k čemu je to dobré.

Článek byl převzat z našeho partnerského webu FXstreet.cz:

https://www.fxstreet.cz/serial-o-etf-vznik-etf-a-investicni-strategie-fondu-dil-8.html

Sdílejte článek se svými přáteli