Podle jakých strategií ETF investují (díl 8.)

Obsah

V dnešním díle si stručně představíme nejčastější strategie, podle kterých ETF investují a uvedeme si, pro jaký typ investorů se ETF s danou strategií hodí.
ETF a jejich strategie je důležité znát

Investiční strategie ETF je zásadní informací pro investory, protože ti potřebují vědět, do jakých aktiv a jakým způsobem bude ETF investovat.

K čemu vám je dobré znát investiční strategie ETF?

Investičních strategií existuje nespočet. Pokud tedy budete alespoň rámcově vědět, podle jakých strategií ETFs investují, budete si pak moci lépe vybrat „ten váš“ ETF, který bude odpovídat cíli, který chcete investováním dosáhnout.

ferrari

Vyberte si, co vás sveze do vašeho investičního cíle

Když bychom ETF přirovnali k dopravnímu prostředku, tak investiční strategie ETF vám pomůže rozhodnout se, jak se chcete svézt do vašeho cíle. Můžete jet sice stabilnějším, ale pomalejším autobusem, nebo rychlejším, ale rizikovějším sporťákem. Ne nadarmo se investičním nástrojům často říká „investment vehicles“.

Nejběžnější investiční strategie ETF

Nikoho asi nepřekvapí, že investiční strategie ETFs se budou lišit v závislosti na zaměření fondu. Pojďme si uvést ty nejběžnější strategie, se kterými se u ETFs můžete setkat. Tato znalost vám pomůže lépe vybrat ETF, který bude odpovídat vašim potřebám a záměru, proč chcete investovat.

ETF s pasivní investiční strategií

ETFs, které mají pasivní investiční strategii, nazývané též pasivně spravované ETFs, se snaží co nejpřesněji kopírovat výkonnost akciového indexu, například amerického S&P 500. V praxi to znamená, že v koši aktiv pasivně spravovaného ETF jsou všechny akcie a ve stejném poměru, jako jsou obsaženy v akciovém indexu. Když se složení nebo poměr jednotlivých akcií v indexu změní, pasivně spravovaný ETF se těmto změnám přizpůsobí. Pasivně spravované ETFs tedy dosahují výkonu, který je velmi podobný výkonu akciového indexu.

Výhodou pasivně spravovaných ETF jsou nižší poplatky

Jak jsme zmiňovali už vícekrát v našem seriálu, pasivně spravované ETFs mívají nejnižší poplatky (ty se pohybují od 0,03 % do 0,20 %, jak jsme uváděli v díle o poplatcích) a jsou často doporučovány pro konzervativní investory, kteří hledají jednoduchý a efektivní způsob, jak investovat do celého akciového trhu s nízkými náklady a zároveň s minimální nutností nějak více aktivně spravovat svoje portfolio.

Pro jaký typ investorů jsou vhodné pasivně řízené ETF

Pasivně řízené ETFs bývají považovány za vhodné pro konzervativní investory, protože sice mohou mít nižší výnos než aktivně řízené fondy, ale obecně představují menší riziko. Výkon pasivně řízeného fondu bývá stejný, jako je výkon celého akciového trhu, a protože akciové trhy jsou v dlouhodobém horizontu rostoucí, v dlouhodobém horizontu se investice do pasivně řízeného fondu zhodnocuje. Pokud vás zajímá, kolik procent ročně je dlouhodobá výkonnost amerického akciového trhu, můžete si přečíst článek na toto téma.

Pasivně řízené ETFs se tak uvádějí jako skvělé pro začátečníky nebo investory, kteří nemají moc času se investování aktivněji věnovat. 

ETF s aktivní investiční strategií

Ve fondu, který má aktivní investiční strategii, to jsou manažeři fondu, kteří rozhodují o výběru podkladových aktiv do koše aktiv, tam vybírají například akcie konkrétních společností z určitého sektoru nebo určité druhy komodit. ETFs s aktivní investiční strategií se nazývají též aktivně spravované ETFs a jejich cílem je dosáhnout nadprůměrného výnosu. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím aktivního výběru investičních aktiv a aktivnější správy portfolia.

Aktivně spravované fondy mívají vyšší poplatky

Nevýhodou aktivně spravovaných ETF jsou vyšší poplatky, naž jaké mají pasivně spravované ETF. Je to logické: aktivní správa portfolia vyžaduje vysoké náklady na výzkum a analýzu trhu.

Pro jaký typ investorů jsou vhodné aktivně řízené ETF

Jelikož cílem aktivně řízených ETFs je dosáhnout nadprůměrného výnosu, tedy výnosu vyššího než celkový trh reprezentovaný akciovým indexem, je s investicí do aktivně řízeného ETF spojeno i vyšší riziko ztráty kapitálu. Aktivně řízené ETFs tak bývají považovány za vhodné pro ty investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího výnosu a jsou ochotni nést vyšší riziko.

ETF s dlouhodobou investiční strategií

Tyto ETFs se zaměřují na investování s cílem dosáhnout výnosu v dlouhodobém horizontu, který je často několik let. Dlouhodobou investiční strategii mají ze své podstaty pasivně řízené fondy, ale mohou ji mít i aktivně řízené fondy.

Pro jaký typ investorů jsou vhodné ETF s dlouhodobou investiční strategií

ETFs s dlouhodobou strategií bývají považovány za vhodné pro ty investory, kteří mají dlouhodobý investiční horizont, zpravidla několik let. Dlouhodobost snižuje riziko, protože výkyvy trhu se v dlouhodobém horizontu vyrovnají. Tyto ETFs tak bývají doporučovány pro konzervativní investory, kteří mohou těžit z dlouhodobého růstu akciového trhu.

ETF s krátkodobou investiční strategií

ETFs s touto strategií se zaměřují na vydělávání na krátkodobých pohybech trhu, často i díky shortování (tedy spekulaci na pokles daného aktiva) nebo využití páky. Ze své podstaty najdete v této kategorii pouze aktivně řízené ETFs, protože pasivně řízené fondy jsou postavené na investiční myšlence benefitovat z dlouhodobého růstu akciového trhu.

Krátkodobost sebou nese i časté nákupy a prodeje instrumentů, které tvoří aktiva fondu, tyto ETFs také mívají o dost vyšší poplatky než jiné druhy ETFs.

Pro jaký typ investorů jsou vhodné ETF s krátkodobou investiční strategií

ETFs s krátkodobou strategií jsou vyhledávány investory, kteří mají zájem benefitovat z krátkodobých pohybů trhu, tyto krátkodobé pohyby trhu mohou generovat nadprůměrně vysoký výnos, ale tím pádem i vysoké riziko.

Investování do určitých druhů instrumentů a tematické ETF

Tento typ strategie se zaměřuje na výběr akcií či dalších aktiv jako jsou třeba komodity nebo určité konkrétní dluhopisy. Aktiva do portfolia fondu jsou vybírána podle specifických kritérií, jako jsou třeba u akcií velikost dané společnosti, dividendový výnos nebo nízká volatilita, u dluhopisů zase typ dluhopisu a emitent a u komodit je to typ komodity.

Do této skupiny ETFs by se daly zařadit i tzv. tematické ETFs, které se zaměřují na investování do určitého tématu nebo trendu, jako jsou například obnovitelné zdroje energie, blockchain, zdravotní péče a další. Cílem je využít růstu určitého odvětví a dosáhnout vyššího výkonu než trh.

ETFs, které investují do určitých druhů instrumentů, jsou ze své podstaty aktivně řízené fondy.

Pro jaký typ investorů jsou tyto ETF vhodné

Výkonnost a poplatky ETFs se budou velmi lišit v závislosti na tom, co je daný instrument, který ETF nakupuje do svého portfolia. Investování do těchto ETFs předpokládá, že investor se orientuje v dané třídě aktiv a rozumí tedy, do čeho ETF investuje.

Multi-assetové portfolio

Tento typ strategie se zaměřuje na diverzifikaci portfolia napříč různými třídami aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti a další. Cílem je minimalizovat riziko a dosáhnout stabilního výnosu v dlouhodobém horizontu.

Pro jaký typ investorů jsou multi-assetové ETF vhodné

Protože záměrem multi-assetových ETFs je diverzifikace, mohou být tyto ETFs vhodné pro konzervativnější investory, kterým nevadí nižší výnos, ale i nižší riziko, což jsou základní znaky diverzifikace. Výkonnost a poplatky multi-assetových ETFs se ale mohou lišit a je klíčové prostudovat si podrobněji strategii fondu a co bude tvořit koš aktiv daného ETF. Tyto ETFs jsou tedy vhodnější spíše pro investory, kteří se v investování orientují a umí posoudit, zda strategie daného multi-assetového ETF sedí s investiční strategií daného investora.

Kde zjistíte, jakou má ETF investiční strategii? Pomůže prospekt.

Jak jsme uváděli v díle o tom, jak vzniká ETF, před vznikem ETF musí zakladatel vytvořit prospekt, který obsahuje investiční strategii fondu – ta popisuje mimo jiné to, jaká aktiva bude fond nakupovat a s jakým cílem. V prospektu musí také ETF uvést výši poplatků. To vše jsou pro investory, i pro ty běžné retailové jako jsme my, zásadní informace.

Prospekt se všemi informacemi musí být přístupný na webových stránkách zakladatele fondu ke stažení, pokud ale někoho zajímá pouze hlavní investiční strategie vyjádřená jako hlavní investiční cíl fondu a výše poplatků, není nutné studovat celý prospekt, tyto informace jsou běžně dostupné na webových stránkách zakladatele fondu.

Jako příklad můžeme uvést ETF od společnosti BlackRock – iShares Core S&P 500 ETF, který kopíruje výkon amerického akciového indexu S&P 500.

Investiční strategie ETF s názvem iShares S&P 500 ETF najdete v prospektu tohoto ETF.

Obrázek výše ukazuje webovou stránku společnosti BlackRock, kde je možné najít veškeré důležité informace ohledně tohoto ETF.  Vpravo nahoře je ke stažení prospekt tohoto ETF (Prospectus), ve kterém najdete investiční strategie tohoto ETF. Na stránce také naleznete hlavní investiční cíl tohoto ETF (Investment Objective), kterým je sledovat investiční výsledky indexu složeného z amerických akcií s velkou kapitalizací. Tento fond má tedy pasivní investiční strategii.

Zdroj obrázku: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

Závěrem

Cílem dnešního dílu bylo představit vám, že fondů a investičních strategií existuje nespočet a každý si tedy může zvolit ETF, který bude odpovídat jeho vlastní investiční strategii a záměru, který od investice očekává. Jak tuto znalost využít, si popíšeme v jednom z dalších dílů, kde budeme řešit, podle čeho vybrat ten správný ETF.

Co nás čeká v příštím díle

U tématu investiční strategie zůstaneme i v příštím díle – tentokrát se ale zaměříme na investiční strategie investorů, kteří chtějí do ETF investovat. Představíme si dvě hlavní investiční strategie, které jsou nejvhodnější pro začátečníky či investory, kteří nemají moc času: jedná se o strategii Dollar Cost Averaging, což je strategie podobná pravidelnému spoření, a strategii Buy and Hold, kterou pro své investice rád využívá Warren Buffett. Popíšeme si, co tyto strategie obnáší a jaké mají pro investory výhody a nevýhody.

Článek byl převzat z našeho partnerského webu FXstreet.cz:

https://www.fxstreet.cz/serial-o-etf-vznik-etf-a-investicni-strategie-fondu-dil-8.html

Sdílejte článek se svými přáteli