Akcie

Akcie je cenný papír, který reprezentuje podíl na dané společnosti. S akcií jsou spojena určitá práva, mezi základní lze zahrnout právo na podíl na zisku společnosti, neboli dividendu, a dále právo hlasovat na valné hromadě společnosti. 

ZPĚT NA INVESTIČNÍ SLOVNÍK